Alpha TRPG

完整版︰ 【閒聊】震驚,Discord是不是死了
你目前正在瀏覽的是簡化版. 請點擊這裏瀏覽完整版
頁︰ 1 2 3 4
to:卡普

對不起我看錯規則了,麻煩去團文那邊查看一下喔喔喔喔喔喔喔喔(掩面
Discord它...它...

它活了!

它活了!!!

它活了!!!!!
(2019-06-24, 21:14)云毅 提到︰ [ -> ]Discord它...它...

它活了!

它活了!!!

它活了!!!!!

我這邊還是掛掉的狀態
我難過
可能我要在重開手機一次
唉唉唉唉唉唉
雲毅你欺騙我......

你騙了我的感情 catA_cry catA_cry catA_cry

它一動不動
Discord好了嗎我怎麼還在連線中阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿.......(刷字數
(2019-06-24, 21:17)潘二喜 提到︰ [ -> ]雲毅你欺騙我......

你騙了我的感情 catA_cry catA_cry catA_cry

它一動不動

進伺服器啊 CatA_slime_r CatA_slime_r CatA_slime_r CatA_slime_r CatA_slime_r CatA_slime_r CatA_slime_r
喔等等等等等,淦

我一個手賤按重新整理之後

它就TMD又死了

OTZ
(2019-06-24, 21:19)小南 提到︰ [ -> ]
(2019-06-24, 21:17)潘二喜 提到︰ [ -> ]雲毅你欺騙我......
你騙了我的感情 catA_cry catA_cry catA_cry
它一動不動
進伺服器啊 CatA_slime_r CatA_slime_r CatA_slime_r CatA_slime_r CatA_slime_r CatA_slime_r CatA_slime_r

你是不是又新增模組了......
To:潘喜

喔喔,那我骰子改回去可以吧?
(2019-06-24, 21:28)卡普耶卡 提到︰ [ -> ]To:潘喜
喔喔,那我骰子改回去可以吧?

當然可以

吃我大水字數之力!!!!!!!!!!!
喝阿!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
頁︰ 1 2 3 4