只看該作者
#1
mayday mayday mayday mayday mayday mayday mayday mayday mayday mayday
擲骰結果

2d100 → 141[88, 53] 141
SIGNATURE:
 酒吧角色:😈
回覆
只看該作者
#2
來試試抽武器和能力啦 CatA_slime_r
手斧x震波
擲骰結果

2d100 → 115[21, 94] 115大闇鍋
SIGNATURE:
酒吧角色卡多林·沙林

魔法少女·霽霞華
回覆
只看該作者
#3
我只是想試試半夜出現的酷東西
好了來吧武器with能力 custom_ulala
沉默領域短弓
擲骰結果

2d100 → 111[52, 59] 111
SIGNATURE:
酒吧角色卡
個人版面一堆東西的雜亂倉庫
回覆
只看該作者
#4
🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈
🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈
🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈
🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈
🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈
擲骰結果

1d100 → 76[76] 76莉特的音樂才華(越高越好)
1d100 → 79[79] 79 莉特的舞蹈才華(越高越好)
SIGNATURE:
 酒吧角色:😈
回覆