只看該作者
#1
mayday mayday mayday mayday mayday mayday mayday mayday mayday mayday
擲骰結果

2d100 → 141[88, 53] 141
SIGNATURE:
 酒吧角色:😈
回覆
只看該作者
#2
來試試抽武器和能力啦 CatA_slime_r
手斧x震波
擲骰結果

2d100 → 115[21, 94] 115大闇鍋
SIGNATURE:
酒吧角色卡多林·沙林

魔法少女·霽霞華
回覆
只看該作者
#3
我只是想試試半夜出現的酷東西
好了來吧武器with能力 custom_ulala
沉默領域短弓
擲骰結果

2d100 → 111[52, 59] 111
SIGNATURE:
酒吧角色卡
個人版面一堆東西的雜亂倉庫
回覆
只看該作者
#4
🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈
🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈
🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈
🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈
🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈 🎤😈
擲骰結果

1d100 → 76[76] 76莉特的音樂才華(越高越好)
1d100 → 79[79] 79 莉特的舞蹈才華(越高越好)
SIGNATURE:
 酒吧角色:😈
回覆
只看該作者
#5
補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補
擲骰結果

1d100000 → 84[84] 84
10d100000 → 517[38, 97, 98, 53, 21, 56, 15, 77, 7, 55] 517
1d1000 → 68[68] 68
10d1000 → 450[32, 75, 50, 7, 24, 49, 68, 51, 87, 7] 450
10d999 → 537[76, 87, 5, 51, 15, 91, 25, 57, 43, 87] 537
4d10 → 24[10, 4, 2, 8] 24
SIGNATURE:
 酒吧角色:😈
回覆